i-MAX
 1. 2008 福特 i-MAX Goo好車 桃園市 群馬汽車
  238000
  點數2倍送
 2. 2008 福特 i-MAX Goo好車 桃園市 群馬汽車
  238000
  點數2倍送
 3. 2011 福特 i-MAX Goo好車 高雄市 坤獅汽車
  356000
  點數2倍送
 4. 2011 福特 i-MAX Goo好車 台北市 銓富汽車國際
  328000
  點數2倍送
 5. 2008 福特 i-MAX Goo好車 台中市 高盛汽車
  255000
  點數2倍送
 6. 2010 福特 i-MAX Goo好車 台南市 福利堂二手車
  260000
  點數2倍送