Space Gear
 1. 2001 三菱 Space Gear Goo好車 新竹縣 光華汽車商行
  88000
  點數2倍送
 2. 2000 三菱 Space Gear Goo好車 嘉義縣 阿豪中古車
  88000
  點數2倍送
 3. 2003 三菱 Space Gear Goo好車 新北市 大信汽車-SAVE認證車聯盟
  88000
  點數2倍送
 4. 2003 三菱 Space Gear Goo好車 嘉義市 上億汽車(嘉義)
  158000
  點數2倍送