Freeca
 1. 2006 三菱 Freeca Goo好車 新北市 大信汽車-SAVE認證車聯盟
  158000
  點數2倍送
 2. 2007 三菱 Freeca Goo好車 新竹縣 光華汽車商行
  120000
  點數2倍送
 3. 1998 三菱 Freeca Goo好車 嘉義縣 阿豪中古車
  88000
  點數2倍送
 4. 2004 三菱 Freeca Goo好車 新竹縣 光華汽車商行
  150000
  點數2倍送